Badanie postrzegania miejsc


Instrukcja

Poniżej znajduje się 5 par stwierdzeń (A i B) dotyczących miejsca wyświetlanego na zdjęciu. Przy każdym zdjęciu będą podane różne stwierdzenia. Określ, które ze stwierdzeń lepiej opisuje według Ciebie to miejsce, w następujący sposób:

  • przesuń suwak w stronę litery A lub B - im bliżej litery, tym bardziej pasuje to stwierdzenie
  • jeżeli oba stwierdzenia pasują tak samo, pozostaw suwak pośrodku
  • jeżeli żadne stwierdzenie nie pasuje, wybierz przycisk "To kryterium tu nie pasuje"
Badanie nie ma ekranu zakończenia. Możesz ocenić dowolną liczbę miejsc, klikając KOLEJNE MIEJSCE. Jeżeli nie chcesz oceniać więcej zdjęć, zapisz ostatnią ocenę przyciskiem KOLEJNE MIEJSCE i zamknij okno przeglądarki.

Aby ułatwić zaznaczanie odpowiedzi na suwakach, instrukcja na następnych ekranach zostanie zwinięta. Aby ją wyświetlić, należy kliknąć w jej nagłówek.

Projekt badawczy "Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca" realizowany jest w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt finansowany jest ze środków NCN OPUS nr 2017/25/B/HS6/00137
Metryczka do celów statystycznych

Stwierdzenia

A: To miejsce ma spójną historię, to miejsce tworzyły osoby należące do jednej kultury
LUB
B: To miejsce ma złożoną historię, w tym miejscu nawarstwiały się różne wpływy kulturowe
A: To miejsce jest monotonne, w tym miejscu nie ma żadnych wyróżniających się elementów
LUB
B: To miejsce jest złożone z różnorodnych elementów, które tworzą zaskakującą kompozycję
A: W tym miejscu można się zrelaksować, tu odczuwa się spokój
LUB
B: To miejsce budzi niepokój, to miejsce jest męczące
A: To miejsce robi wrażenie zamkniętego, w tym miejscu "trudno się oddycha"
LUB
B: To miejsce jest otwarte, w tym miejscu "czuje się przestrzeń"
A: W tym miejscu odczuwa się historię
LUB
B: To miejsce jest bez historii